173 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.